ia7q224w60efymof5q2d.jpg

Rikshem bygger mest i trä

dec. 01, 2016 07:45 - Pressmeddelande

Rikshem är det bostadsbolag i Sverige som bygger flest lägenheter i trä. Det visar en undersökning från Byggfakta som tittat på 800 nybyggnadsprojekt med byggstart från och med 2014.

Rikshem är det bostadsbolag i Sverige som bygger flest lägenheter i trä. Det visar en undersökning från Byggfakta som tittat på 800 nybyggnadsprojekt med byggstart från och med 2014.

Majoriteten av projekten i undersökningen, 86 procent, har en betong- och/eller stålstomme, trä står för 14 procent. Bland de lägenheter som byggs i trä, 4 683 lägenheter, står Rikshem för 17 procent, motsvarande 798 lägenheter. Övriga 2 805 lägenheter som byggs i trä fördelas över 78 olika byggherrar. Det gör Rikshem till det bostadsbolag i Sverige som bygger flest lägenheter i trä.

– Det är väldigt roligt att konstatera att Rikshem är det ledande bostadsbolaget inom träbyggnation. Att bygga mycket i trä ger miljömässiga fördelar för hela samhället. För oss är det viktigt att bidra till vår gemensamma miljö och att vi bygger i trä är en del i detta. Vi ser gärna att fler aktörer vill vara med och driva utvecklingen tillsammans med oss, säger Erik Hävermark, chef projekt- och fastighetsutveckling Rikshem.

Att bygga i trä har flera fördelar. Trä är bland annat en förnybar resurs som det finns god tillgång till i Sverige och fastigheter byggda i trä släpper ut mindre koldioxid under byggprocessen. Sedan 2014 har Rikshem avtal med Lindbäcks Bygg i Piteå om att bygga totalt 3 000 lägenheter i trä under de kommande åren. Rikshem tror på trä som råvara och ser fördelar med en industrialiserad byggmetod som ger möjligheter att producera kvalitetssäkrade bostäder, i hög takt och på ett hållbart sätt. Samtidigt som det skapar arbetstillfällen i norra Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Hävermark, chef projekt- och fastighetsutveckling, 010-70 99 376, erik.havermark@rikshem.se

Jennie Wolmestad, kommunikationschef, 070-687 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se

Om undersökningen:

Byggfakta har genom intervjuer med byggnadsentreprenörer undersökt val av stomme i 800 bostadsprojekt som byggstartats under perioden 1 januari 2014 till och med 30 juni 2016. Undersökningen gjordes under augusti och september 2016.