Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Rikshems årsredovisning för 2016 publicerad

mar 31, 2017 15:15 - Regulatorisk information

Rikshem har publicerat årsredovisning för 2016.

Årsredovisningen finns bifogad samt tillgänglig på Rikshems hemsida, www.rikshem.se.

En sammanfattning av årets aktiviteter och resultat finns presenterat i pressmeddelandet för bokslutskommunikén som skickades ut 2017-02-24.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Ragnarsson, CFO, 010-70 99 246, hans.ragnarsson@rikshem.se

Jennie Wolmestad, kommunikationschef, 070-687 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se

Denna information är sådan information som Rikshem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2017 kl. 15:15 CET.