Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Rikshems Folkhem Trä får ny delägare

jun 15, 2017 14:00 - Regulatorisk information

Veidekke Bostad blir delägare i Folkhem Trä när Rikshem säljer hälften av det idag helägda bolaget. På så sätt fördjupar Rikshem och Veidekke det framgångsrika samarbete bolagen har sedan tidigare gällande bostadsrättsutveckling. Folkhem Trä kommer att fortsätta sitt arbete med att utveckla bostäder i trä och Folkhem Produktion kommer fortsättningsvis fokusera på konceptutveckling och markackvisition.

Rikshem ser samägandet med Veidekke som nästa steg i Folkhem Träs utveckling. Det finns ett stort och snabbt ökande intresse för träbyggande och Rikshem förbereder nu för ökade volymer i Folkhem Trä genom att på detta sätt säkra produktionsresurser och byggkompetens.

- Veidekke har en stark profil inom utveckling och nybyggnation av trähus på sin hemmamarknad i Norge och på detta sätt får vi nu tillgång till en organisation som kan säkerställa produktionen av Folkhem Träs bostäder. Det blir en utmärkt kombination med Rikshem som är det bostadsbolag i Sverige som bygger flest bostäder i trä säger Erik Hävermark, chef projekt- och fastighetsutveckling på Rikshem.

- Möjligheten att kunna bygga flerbostadshus i trä är något vi eftersökt en längre tid. Vi ser trä som ett viktigt, kompletterande segment med en stark koppling till vår långsiktiga hållbarhetsstrategi, säger Per-Martin Eriksson, vd, Veidekke Bostad.

- Säkerställandet av byggkapacitet gör att Folkhem Produktion nu kommer att kunna fokusera till hundra procent på markackvisition, konceptutveckling och utvecklingen av nya attraktiva bostäder i trä, det enda förnyelsebara byggnadsmaterialet och även är det överlägset bästa miljömässiga valet för byggande, säger Arne Olsson, vd i Folkhem Produktion.

Folkhem Trä har fokus på bostadsbyggande i Stockholmsregionen. Företaget har bland annat presenterat ett förslag på 6 000 bostäder i trä för stadens politiker och tjänstemän, ett förslag som skulle innebära en minskning av koldioxidutsläppen med 600 000 ton i Stockholm.

Dokument

Release (pdf)