Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Rikshem presenterar halvårsrapport för januari-juni 2017

aug 29, 2017 11:00 - Regulatorisk information

Idag publicerar Rikshem halvårsrapporten för perioden januari-juni 2017. Hyresintäkterna har ökat till 1 335 mkr (1 205), varav 4,1 procent för jämförbara fastigheter. Resultat efter skatt uppgick till 1 464 mkr (929) vilket är Rikshems starkaste halvårsresultat någonsin.

– Tack vare vår långsiktiga strategi fortsätter vi att leverera utmärkta resultat och har ett mycket stabilt kassaflöde. Vi arbetar kontinuerligt för att verksamheten ska vara hållbar och effektiv. En del i detta är att knyta samman utvecklingen av affären med hållbarhetsarbetet för att skapa nya affärsmöjligheter, säger Sophia Mattsson-Linnala, vd Rikshem.

• Hyresintäkterna ökade till 1 335 mkr (1 205)
• För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 4,1 procent (4,4)
• Driftsöverskottet ökade till 758 mkr (687)
• För jämförbara fastigheter ökade driftsöverskottet med 5,1 procent (5,5)
• Förvaltningsresultat om 646 mkr (587)
• Periodens resultat var 1 464 mkr (929)
• Värdeförändring fastigheter om 977 mkr (866)
• Fastighetsbeståndets värde 39 556 mkr (37 878)

Läs hela rapporten i bifogad pdf eller på rikshem.se