Rikshem emitterar sin andra euro-obligation

okt 26, 2017 14:30 - Regulatorisk information

Rikshem emitterar för andra gången en obligation denominerad i euro. Obligationsbeloppet är 28 miljoner euro och löptiden är 15 år.

Obligationen emitteras under Rikshems EMTN-program som noterades på irländska börsen 30 maj 2017. Syftet med EMTN-programmet är att ytterligare bredda Rikshems finansieringsbas.

– Obligationsemissionen är ett led i Rikshems arbete att etablera sig på den europeiska obligationsmarknaden samt att förlänga kapitalbindningen, säger Jacob Bruzelius, Finanschef på Rikshem.

Dokument

Release (pdf)