Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Rikshem planerar 100 nya bostäder i Umeå

okt 20, 2017 11:08 - Pressmeddelande

Byggnadsnämnden i Umeå har antagit detaljplan för cirka 100 bostäder på Rikshems fastighet på Sandbacka i Umeå.  

Planområdet planeras att förtätas med cirka 7 400 kvadratmeter bostäder i form av tre punkthus. De nya punkthusen är en del i Rikshems utveckling av den attraktiva och centrala stadsdelen Haga där man sedan tidigare även förvärvat intilliggande fastigheter. Byggstart planeras till slutet på 2018.

– Med nära 1400 lägenheter i Umeå är vi stadens största privata fastighetsägare och vill fortsätta att växa här. Umeå är en viktig norrländsk stad med sitt universitet och sjukhus och behovet av bostäder är stort. Haga är ett attraktivt område under utveckling och när vi nu nyttjar redan befintlig mark kan vi snabbare tillskapa fler bostäder och bidra till regionens fortsatta tillväxt, säger Anna-Karin Eriksson, Regionchef Norr på Rikshem.

Rikshem har funnits i staden i cirka två år och har bostäder i tio områden runt om i Umeå. Just nu bygger Rikshem också norra Sveriges högsta trähus i området Mariehem. Rikshems första cirka 600 lägenheter i Umeå köptes av Akelius i november 2015 och en andra transaktion på cirka 800 lägenheter, från Lerstenen tillträddes i januari 2017. I mars 2017 förvärvade Rikshem även en samhällsfastighet med en total area om cirka 3 500 kvm och 48 lägenheter. Nu är det alltså dags att utveckla Haga-området ytterligare.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Jennie Wolmestad, kommunikationschef, Rikshem: 070-687 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se

Anna-Karin Eriksson, Regionchef Norr, Rikshem: 010-70 99 322, anna-karin.eriksson@rikshem.se

Dokument

Release (pdf)