Rikshem stärker sitt fokus på utvalda tillväxtorter - avyttrar beståndet i Haparanda

nov 16, 2017 09:45 - Pressmeddelande

Rikshem avyttrar sju bostadsfastigheter i Haparanda i linje med bolagets strategi att äga, utveckla och förvalta bostäder och samhällsfastigheter i utvalda tillväxtkommuner i Sverige.

Rikshem har tecknat avtal om att avyttra sitt fastighetsbestånd i Haparanda till Fastighetsmästaren i Kiruna AB. De sju fastigheterna omfattar en total uthyrningsbar area om 8 235 kvm innehållandes 151 lägenheter. Fastigheterna förvärvades från Akelius den 1 februari 2016 som en del av en större bostadsportfölj där även fastigheter i Umeå och Östersund ingick. I linje med sin strategi avyttrar Rikshem nu beståndet i Haparanda. Frånträdet sker 4 december.

- Försäljningen ligger helt i linje med vårt fokus på att växa på utvalda tillväxtorter med långsiktig utvecklingspotential. Genom att renodla vårt bestånd får vi en mer effektiv och kvalitativ förvaltning, säger Anna-Karin Eriksson, regionchef för norra Sverige på Rikshem.  

Pangea Property Partners har bistått Rikshem i transaktionen.