Rikshem uppdaterar MTN-program

dec 21, 2017 11:30 - Regulatorisk information

Rikshem har genomfört den årliga uppdateringen av MTN-prospektet som är noterat på NASDAQ Stockholm.

Prospektet återfinns på  www.rikshem.se/finansiering.

Dokument

Release (pdf)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jacob Bruzelius, finanschef, 010-70 99 386, jacob.bruzelius@rikshem.se

Denna information är sådan information som Rikshem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2017 kl. 11:30 CET.