Rikshem säljer tolv mindre LSS-fastigheter

jan. 31, 2018 13:14 - Pressmeddelande

Rikshem har tecknat avtal med Svenska Samhällsfastigheter AB om försäljning av tolv LSS-fastigheter i Stockholms län.

Fastigheterna består av mindre förvaltningsenheter, byggda framförallt på slutet av 80- och början av 90-talet, med en genomsnittlig yta om drygt 600 kvm. Majoriteten av fastigheterna hyrs av kommuner i Stockholms län och verksamheten består framförallt av LSS-boenden och korttidsboenden. Den genomsnittliga återstående kontraktstiden är tre år. Fastighetsvärdet är 170 mkr och fastigheterna frånträds den 31 januari 2018.

– Försäljningen är ett led i att renodla Rikshems bestånd för att få en mer effektiv och kvalitativ förvaltning. Vårt fokus är att fortsätta växa genom förvärv och nybyggnation av såväl större samhällsfastigheter som bostäder på de tillväxtorter där vi finns idag, säger Karl Vahlund, transaktionschef på Rikshem.

– Det känns roligt att vi nu kommer i gång med vårt förvaltningsarbete. De fastigheter vi nu tillträder ligger alla i Stockholms län, och vi ser fram emot en bra dialog med kommunerna och operatörer för att vidareutveckla vårt erbjudande, säger Fredrik Engberg på Svenska Samhällsfastigheter AB.

De fastigheter som nu säljs förvärvades 2014 som en del i en större portfölj med LSS-fastigheter. Portföljen innehöll dels projektfastigheter och dels rena förvaltningsobjekt. Rikshem har sedan tidigare avyttrat 20 av dessa mindre förvaltningsobjekt och avyttrar nu ytterligare tolv.

Nordier Property Advisors har varit Rikshems rådgivare i affären.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Karl Vahlund, transaktionschef Rikshem, 010-70 99 362, karl.vahlund@rikshem.se  

Jennie Wolmestad, kommunikationschef Rikshem, 070-687 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se

Fredrik Engberg, Svenska Samhällsfastigheter AB, 073-780 54 60, fredrik@ledstangen.se