2018

Pressreleaser

Här hittar du pressreleaser från Rikshem.

 • Rikshem förvärvar projektfastighet i Upplands-Bro

  20 december 2018 | 13:23 | Pressmeddelande

  Rikshem har förvärvat ytterligare en projektfastighet i Upplands-Bro. Projektfastigheten innefattar en nyproducerad förskola och ligger i anslutning till det vårdboende som tidigare under året förvärvades av Rikshem. Förskolan uppförs av Odalen Fastigheter och ett 20-årigt hyresavtal har tecknats med Upplands-Bro kommun.

 • Växer i Västerås: Rikshem skapar fler hyresrätter i bästa läge

  18 december 2018 | 08:00 | Pressmeddelande

  Öster Mälarstrand, Västerås.jpg

  Rikshem har sedan tidigare 257 hyresrättslägenheter på Öster Mälarstrand och närliggande Lillåudden i Västerås. Nu kompletteras det befintliga beståndet med en projektfastighet innefattande 74 nya lägenheter om 1-3 rum och kök. Projektfastigheten förvärvas av Bonava och lägenheterna ska stå färdiga 2020.  

 • Rikshem förvärvar utvecklingsprojekt i Norrköping

  4 december 2018 | 08:00 | Pressmeddelande

  Bostads- och samhällsfastighet Norrköping.jpg

  Rikshem förvärvar en projektfastighet av Skanska. Projektfastigheten är en bostads- och samhällsfastighet med en total uthyrningsbar area om 11 000 kvm och förvärvas till ett fastighetsvärde om cirka 490 miljoner kronor.

 • Rikshem rekryterar hållbarhetschef

  16 november 2018 | 08:35 | Pressmeddelande

  Malin Bosaeus, Hållbarhetschef, RIkshem.jpg

  Rikshem har rekryterat Malin Bosaeus som hållbarhetschef. Malin har en bakgrund inom social hållbarhet och kommer närmast från RISE där hon drivit stadsutvecklingsprojekt med fokus på innovation och social hållbarhet.

 • Så ska bostadsglappet för unga motverkas

  14 november 2018 | 09:16 | Pressmeddelande

  Petter Jurdell Rikshem.jpg

  Ett nytt bostadssamarbete mellan Rikshem och Colive ska göra det lättare för unga vuxna att hitta eget boende. Boendeformen ”coliving” har redan slagit stort i andra delar av världen och nu tas steget för att möjliggöra en större etablering på den svenska marknaden.

 • Rikshems delårsrapport januari-september 2018

  12 november 2018 | 07:30 | Regulatorisk information

  Hyresintäkterna har ökat till 2 071 mkr (1 996). För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 3,8 (4,7) procent. Resultat efter skatt uppgick till 1 650 (2 244).

 • Rikshem rekryterar affärsutvecklingschef

  4 oktober 2018 | 16:40 | Pressmeddelande

  Rikshems affärsutveckling förstärks med Adelina Mehra, idag projektutvecklingschef på Tobin Properties. Adelina blir affärsutvecklingschef på Rikshem med ansvar för bland annat utveckling av samhällsfastigheter samt Joint Ventures.

 • Rikshem växer med förvärv av bostäder i Märsta

  9 juli 2018 | 07:45 | Pressmeddelande

  Märsta Port Rikshem.jpg

  Rikshem förvärvar två nyproducerade bostadsfastigheter innehållandes 135 lägenheter och utökar därmed sitt nuvarande bestånd i Sigtuna kommun.  Fastigheterna som är belägna i Märsta Port respektive Steningehöjden i Märsta förvärvas från Peab. 

 • Bostadsbrist ökar inflyttningen till Almedalen

  1 juli 2018 | 13:30 | Pressmeddelande

  Visby Logi.jpg

  Dagens bostadsbrist får konsekvenser både i samhället och i Almedalen. Extrema bostadspriser under Almedalsveckan gör att endast väletablerade företag, organisationer och politiker har en given plats, förutsättningar att påverka och inte minst en bostad. För att belysa bostadens betydelse för samhällsutvecklingen kommer Rikshem att upplåta sitt eget boende i Visby till tre verksamheter med stora ambitioner men begränsade möjligheter att själva finansiera sin närvaro i Visby.  

 • Rikshem förvärvar ytterligare samhällsfastigheter

  28 juni 2018 | 07:30 | Pressmeddelande

  Upplands-Bro.jpg

  Rikshem växer inom samhällsfastigheter genom förvärv av två projektfastigheter belägna i Upplands-Bro respektive Staffanstorp. Förvärvet innefattar två vårdboenden som utvecklas av Odalen Fastigheter och totalt skapas 152 nya vårdlägenheter. Humana Omsorg har tecknat 15-åriga hyresavtal för fastigheterna.

 • Skapar över 150 sommarjobb för ungdomar

  18 juni 2018 | 08:30 | Pressmeddelande

  Sommarjobbare hos Rikshem1.jpg

  Ungdomar boende i Rikshems bostadsområden får möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom företagets sommarjobbsprojekt. Totalt kommer 156 ungdomar att jobba i Rikshems områden i sommar.

 • Rikshem förvärvar nyproducerad fastighet i Ale

  13 juni 2018 | 07:30 | Pressmeddelande

  Rikshem förvärvar samhällsfastighet i Ale.jpg

  Rikshem utökar sitt bestånd i Ale kommun med en nyproducerad samhällsfastighet om totalt 7 300 kvm, fördelat på vårdboende och seniorbostäder. Rikshem förvärvar fastigheten av Skanska till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 310 miljoner kronor.

 • Rikshem anställer projektchef

  29 maj 2018 | 07:30 | Pressmeddelande

  Elin Sjöstrand.jpg

  Rikshem har rekryterat Elin Sjöstrand som Chef Projekt. Elin har en gedigen erfarenhet från både fastighets- och byggbranschen och kommer närmast från Riksbyggen där hon innehaft dubbla roller som Regionchef Bostad Öst samt tf Produktionschef inom affärsområdet bostad. 

 • Rikshems studentbostäder till Bostad Luleå

  28 maj 2018 | 15:45 | Pressmeddelande

  Rikshem har tecknat samarbetsavtal med Bostad Luleå som kommer att förmedla Rikshems studentbostäder på orten. Därmed blir Rikshem det första privata bostadsbolaget i Luleå att förmedla sina studentbostäder via Bostad Luleå.