Visby Logi.jpg

Bostadsbrist ökar inflyttningen till Almedalen

juli 01, 2018 13:30 - Pressmeddelande

Dagens bostadsbrist får konsekvenser både i samhället och i Almedalen. Extrema bostadspriser under Almedalsveckan gör att endast väletablerade företag, organisationer och politiker har en given plats, förutsättningar att påverka och inte minst en bostad. För att belysa bostadens betydelse för samhällsutvecklingen kommer Rikshem att upplåta sitt eget boende i Visby till tre verksamheter med stora ambitioner men begränsade möjligheter att själva finansiera sin närvaro i Visby.  

Tre viktiga aktörer, Jobbentrén, Café Välkommen och Colive, får möjlighet att komma till tals och påverka. Förutom boende får hyresgästerna också möjlighet att nyttja innegården på Visby Logi för att arrangera egna seminarier.

- Bostadsproblematiken runt Almedalsveckan på Gotland speglar den bostadsbrist som finns i Sverige i stort. Som ett av Sveriges största privata bostadsbolag gör vi skillnad genom att skapa boendemöjligheter i samhället och just nu i Visby. Vi vill bidra till att även de som har svårt att ordna ett boende i Almedalen kan komma till Gotland och göra sin röst hörd. Därför har vi startat initiativet Dagens hyresgäst, säger Petter Jurdell, Chef Affärs- och hållbarhetsutveckling, Rikshem.

Hyresgästerna hos Rikshem håller seminarium på temat jobb, integration och framtidens boende:

Jobbentrén hittar nyanlända talanger - måndag 2 juli, kl. 11-12, Jobbentrén
Jobbentrén har kopplat ihop över 30 företag med över 50 nyanlända talanger, varav 95 procent fortfarande är lyckade anställningar. Efter rekrytering får den nyanställde en coach för att få hjälp att utvecklas på jobbet och integreras i samhället. Jobbentrén berättar om hur en social start-up arbetar för att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad.

Café Välkommen i Helsingborg har integration på menyn - tisdag 3 juli, kl. 11-12, Café Välkommen
Hur mycket kan samtal om bakning, odling och drömmar åstadkomma när det gäller att öka trivseln i utsatta områden och leda till att fler får arbete och utbildning? En hel del har det visat sig. Susanne Sellami och Ragnar Mattsson från Projekt Rekrytera som är med och driver integrationscaféet “Café Välkommen” berättar om hur man genom co-creation aktiverat och involverat kvinnor som tidigare suttit hemma.

Co-living, framtidens delade boende - onsdag 4 juli, kl. 11-12, COLIVE
Nästan en tredjedel av alla som vill flytta hemifrån saknar möjlighet att göra det. Den rådande bostadsbristen påverkar särskilt unga. Ny teknik skapar möjligheter att dela allt ifrån bilar till kontorsplatser och har förändrat vår inställning till att dela och äga gemensamt. Till skillnad från tidigare kan många unga tänka sig att bo ihop med andra. Nästan hälften av stockholmarna 18–35 år vill bo tillsammans med människor utanför den närmaste familjen.

För mer information om Rikshem och Dagens hyresgäst, vänligen besök rikshem.se/dagenshyresgast.

Dokument

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Petter Jurdell, Chef Affärs- och hållbarhetsutveckling, Rikshem: 010-70 99 393, petter.jurdell@rikshem.se

Jennie Wolmestad, Kommunikationschef Rikshem: 070-687 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se