Malin Bosaeus, Hållbarhetschef, RIkshem.jpg

Rikshem rekryterar hållbarhetschef

nov. 16, 2018 08:35 - Pressmeddelande

Rikshem har rekryterat Malin Bosaeus som hållbarhetschef. Malin har en bakgrund inom social hållbarhet och kommer närmast från RISE där hon drivit stadsutvecklingsprojekt med fokus på innovation och social hållbarhet.

Malin kommer att leda Rikshems hållbarhetsteam och delar Rikshems ambition om att affären ska gå hand i hand med hållbarhet.

- Det känns otroligt roligt att få börja på Rikshem som vill arbeta aktivt med hållbarhetsfrågorna, särskilt de sociala. Med sitt stora bestånd av samhälls- och bostadsfastigheter, samt ett långsiktigt ägande kan Rikshem påverka samhället och möjliggöra förändring. Jag ser fram emot att få vara en del av det driv och de idéer som redan finns inom bolaget och förhoppningsvis också komma med nya inspel. Jag har fått en väldigt positiv bild av organisationen som har ett stort engagemang.

Petter Jurdell som är ansvarig för affärs- och hållbarhetsutveckling på Rikshem berättar varför Malin Bosaeus passar så bra i rollen som hållbarhetschef på Rikshem:

- Vi vill bedriva ett föredömligt hållbarhetsarbete och påverka samhällsutvecklingen i en positiv riktning. Med stort affärsfokus och strategisk förmåga kombinerat med en innovativ och relationsskapande personlighet är Malin helt rätt för rollen. Med sin bakgrund inom social hållbarhet blir hon en viktig pusselbit i våra satsningar på områdesutveckling, säger Petter Jurdell, Chef för Affärs- och hållbarhetsutveckling på Rikshem.

Malin har en arkitektexamen från Chalmers tekniska högskola och en civilingenjörsexamen från Luleå tekniska universitet. Hon kommer närmast från RISE (Research Institutes of Sweden), där hon jobbat inom utveckling- och forskningsprojekt kopplat till innovation och social hållbarhet inom stadsutveckling.

Malin ansluter till Rikshem i februari.

Dokument

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Petter Jurdell, Chef Affärs- och hållbarhetsutveckling Rikshem: 010-70 99 393, petter.jurdell@rikshem.se

Frida Löwengren, Kommunikatör, Rikshem: 072-050 73 54, frida.lowengren@rikshem.se