Petter Jurdell Rikshem.jpg

Så ska bostadsglappet för unga motverkas

nov. 14, 2018 09:16 - Pressmeddelande

Ett nytt bostadssamarbete mellan Rikshem och Colive ska göra det lättare för unga vuxna att hitta eget boende. Boendeformen ”coliving” har redan slagit stort i andra delar av världen och nu tas steget för att möjliggöra en större etablering på den svenska marknaden.

Rikshem har tecknat en avsiktsförklaring med bostadsföretaget Colive som tillhandahåller ett modernt koncept för kollektivt boende. Tillsammans vill företagen utveckla och etablera lägenheter med en planlösning anpassad för samboende, en boendeform som idag saknas på den svenska marknaden. Sverige är det land i världen som har högst andel singelhushåll, 40 procent av alla hushåll är singelhushåll enligt SCB. Samtidigt visar undersökningar* att unga vuxna vill bo tillsammans med andra. I åldern 20-35 år uppger nära hälften att de vill bo tillsammans med andra och 80 procent av unga vuxna skulle kunna tänka sig att dela kök och vardagsrum. Unga vuxna påverkas särskilt av den rådande bostadsbristen och samboende är ett sätt att motverka bostadsglappet som uppstår för unga vuxna mellan studentlivet och vuxenlivet.

- Efterfrågan på delade bostäder bland unga vuxna är stort. Nästan en tredjedel av alla som vill flytta har inte möjlighet att göra det. Näringslivet uppger också att var femte anställning uteblir till följd av brist på boendelösning. Samarbetet med Rikshem, en rikstäckande och långsiktig aktör öppnar upp för en etablering av boendeformen co-living i den omfattning som krävs för att snabbt göra stor skillnad, säger Jonas Häggqvist, Vd för Colive.

Rikshem och Colive har som avsikt att skapa fler bostäder för unga, på de orter där det behövs som mest. Mark- och byggprisnivåerna gör det svårt att bygga billigare hyresrätter men när gemensamhetsytor delas kan fler unga få en bostad till en lägre kostnad.

- Idag saknas den här typen av boende på marknaden. Vi vill möjliggöra utvecklingen av nya boendeformer för att tillgodose de olika behov som finns genom livet. Samboende är en boendeform som efterfrågas och som kan bidra till en flexibilitet i samhället när unga kan flytta till jobben. Just nu tittar vi på vilka projekt som kan passa för konceptet och Uppsala är en av de städer som kan vara aktuell i första skedet, säger Petter Jurdell, Chef Affärs- och hållbarhetsutveckling på Rikshem.

 

*Källor: "Hur vill unga bo i framtiden" Fastighetsägarna i samarbete med United Minds 2014-02-06 samt COLIVE i samarbete med CINT 2018-05-02.

Vad är Coliving?

Coliving innefattar ett boende där hyresgästerna delar på vissa ytor och funktioner i en bostad. Typiskt är att sociala ytor som kök, matplats, vardagsrum och arbetsytor delas medan sovutrymmen är privata. Boende får tillgång till sociala och rymliga gemensamhetsutrymmen och samtidigt egna utrymmen för säng och förvaring. I de bostäder företaget Colive vill etablera delar 6-10 personer lägenheten.

Dokument

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Petter Jurdell, Chef Affärs- och hållbarhetsutveckling, Rikshem: 010-99 393, petter.jurdell@rikshem.se

Jonas Häggqvist, Vd, Colive: 070-531 70 17, jonas.haggqvist@colive.se

Frida Löwengren, Kommunikatör, Rikshem: 072-050 73 54, frida.lowengren@rikshem.se