Vänskapens väg utifrån.jpg

Kalmars modernaste vård- och omsorgsboende står färdigt

mars 06, 2018 11:34 - Pressmeddelande

I nära samarbete med Kalmar kommun har Rikshem utvecklat Vänskapens väg – ett vård- och omsorgsboende med ambitionen att bli Sveriges bästa äldreboende

Idag invigs Vänskapens väg, ett nybyggt vård- och omsorgsboende med 85 lägenheter i området Norrliden. Samhällsfastigheten är utformad för att uppmuntra möten mellan människor.

Boendet är byggt runt en ljus entrémiljö med en gemensam torgyta. Torget, med öppen spis, bibliotek och utrymme för underhållning, ska vara en mötespunkt för boende och besökare. Från våningarna ovanför kan de boende också se ner över torget och ta del av det som händer.

- Det här boendet har skapats för de äldres skull. Tillsammans med Rikshem har vi jobbat för att nå vårt mål om att bli topp 30 i Sverige när det gäller äldreomsorg. Personalen för boendet har också varit med och utformat miljöerna för att skapa en känsla av hemmiljö som de äldre känner igen sig i, säger Michael Ländin, Ordförande Omsorgsnämnden Kalmar.

- Projektet har bedrivits i nära samverkan med kommunen. Vi lade tidigt en gemensam grund där vi arbetade utifrån en långsiktig tanke om hållbarhet genom bra funktion, god arkitektur och modern teknik, säger Christofer Bernebring, Regionchef Södra Sverige på Rikshem.

Utveckling av samhällsfastigheter är en viktig del i Rikshems verksamhet. I samarbete med kommuner runt om i Sverige utvecklas moderna vård- och omsorgsboenden med boende och personal i fokus.

Dokument

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christofer Bernebring, Regionchef Södra Sverige på Rikshem: 010- 70 99 287, christofer.bernebring@rikshem.se

Jennie Wolmestad, Kommunikationschef, Rikshem: 070-687 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se