Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Ny ledamot i Rikshems styrelse

mar 29, 2019 08:10 - Regulatorisk information

Andreas Jensen har utsetts till ny ledamot i Rikshem AB (publ)s styrelse.

Vid årsstämman den 28 mars 2019 valdes Andreas Jensen till ny ordinarie ledamot i Rikshems styrelse. Det innebär att Rikshems styrelse utökas med en styrelseledamot och nu består av sju ordinarie ledamöter.

Andreas Jensen

Andreas Jensen är född 1981 och är civilingenjör från Lunds tekniska högskola. Han är idag Senior Portfolio Manager, alternativa investeringar på Fjärde AP-fonden, med fokus på infrastruktur och reala tillgångar. Andreas Jensen har tidigare varit affärsutvecklingsdirektör på MTR Nordic och dessförinnan arbetat på Skandia Liv med alternativa investeringar/infrastruktur. Han har även varit politiskt sakkunnig på Miljödepartementet och managementkonsult på McKinsey & Company.

Rikshems styrelse består sedan årsstämman av: Bo Magnusson (ordförande), Pernilla Arnrud Melin, Lena Boberg, Liselotte Hjorth, Andreas Jensen, Per-Gunnar Persson och Per Uhlén. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jennie Wolmestad, kommunikationschef, 070-687 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se

Denna information är sådan information som Rikshem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2019 kl. 08:10 CET.