2019

Pressreleaser

Här hittar du pressreleaser från Rikshem.

 • Rikshem tecknar avtal med Telia för digitalisering av fastigheter

  19 december 2019 | 13:02 | Pressmeddelande

  Rikshem har tecknat avtal med Telia om ett helhetsgrepp gällande digitalisering av Rikshems fastigheter. Avtalet som är på tolv år innefattar såväl öppet nät till Rikshems hyresgäster som fastighets-IT och IOT-plattform.

 • Rikshem tillträder samhällsfastigheter i Upplands-Bro

  16 december 2019 | 07:00 | Pressmeddelande

  Upplands Bro 1.jpg

  Rikshem har tillträtt en förskola samt ett äldreboende i Upplands-Bro. Rikshem ökar därmed sin andel samhällsfastigheter i enlighet med planen om att växa inom social infrastruktur.

 • Anette Frumerie blir ny vd på Rikshem

  4 december 2019 | 13:00 | Regulatorisk information

  anette_frumerie_farg_2.jpg

  Rikshem AB (publ):s styrelse har utsett Anette Frumerie, idag vd på Besqab, till ny vd för Rikshem AB (publ). Anette Frumerie tillträder senast den 4 juni 2020.  

 • Rikshems Trygghetskollen: mörker och öde områden främsta orsakerna till upplevd otrygghet i sju svenska städer

  25 november 2019 | 08:30 | Pressmeddelande

  Trygghetkollen.PNG

  Under tre veckor har boende i sju svenska städer med hjälp av GPS-knappar markerat platser som känns otrygga som del i Rikshems projekt Trygghetskollen. När projektet nu är avslutat står det klart att de trygghetsökande insatser som främst efterfrågas är bättre belysning och närvaro av säkerhetspersonal, såsom väktare och polis.

 • Rikshem tecknar 10-årigt ramavtal med JSB

  21 november 2019 | 07:00 | Pressmeddelande

  Rikshem tecknar ytterligare ett ramavtal som syftar till att utmana byggbranschen. Avtalet med byggföretaget JSB, ska bidra till att effektivisera och bygga tusentals hållbara bostäder runt om i landet fram till och med 2029.  

 • Rikshem utser Andrea Cedwall till transaktionschef

  13 november 2019 | 07:00 | Pressmeddelande

  Andrea Cedwall 2_Kontaktperson.jpg

  Andrea Cedwall utses till Rikshems transaktionschef. Andrea Cedwall kommer närmast från samhällsfastighetsbolaget Hemsö, där hon bland annat varit transaktionschef. Hon tillträder sin nya tjänst i januari 2020.

 • Rikshems delårsrapport januari-september 2019

  6 november 2019 | 07:30 | Pressmeddelande

  Idag presenterar Rikshem sin delårsrapport för januari-september 2019. Resultatet före skatt uppgick till 1 937 mkr (1 873). Hyresintäkterna har ökat med 5,6 procent till 2 187 mkr (2 071). Värdet på fastighetsportföljen, inklusive Rikshems andel av joint ventures, har ökat och överstiger nu 50 miljarder.

 • Rikshem utmanar byggbranschen – för effektiv nyproduktion

  5 november 2019 | 07:00 | Pressmeddelande

  Sizes Industriell produktion.jpg

  Rikshem, som ska bygga tusentals lägenheter framöver utmanar nu byggbranschen för att öka effektiviteten och göra det möjligt att bygga för fler. De traditionella byggprocesserna saknar till stor del inbyggda incitament för kvalitativt och effektivt byggande vilket Rikshem ska motverka genom flera långsiktiga ramavtal för industriell tillverkning av bostäder. Nu har ett tioårigt avtal tecknats med flerfamiljshustillverkaren Sizes. 

 • Rikshem förvärvar en skol- och förskolefastighet i Västerås

  1 november 2019 | 07:00 | Pressmeddelande

  Västerås_01119.jpg

  Rikshem utökar fastighetsbeståndet genom förvärv av en skol- och förskolefastighet i bostadsområdet Skälby i Västerås. Skolfastigheten hyrs av Skälbyskolan med plats för 525 elever, varav 85 förskoleelever och 440 grundskoleelever. Förvärvet är Rikshems första med fokus på skolfastigheter i kommunen.

 • Per Uhlén blir tillförordnad vd för Rikshem

  21 oktober 2019 | 09:15 | Regulatorisk information

  Per Uhlén.jpg

  Per Uhlén, idag styrelseledamot för Rikshem AB (publ), har utsetts till tillförordnad vd för Rikshem AB (publ) från och med den 1 november 2019. Per Uhlén ersätter Rikshems nuvarande vd Sophia Mattsson-Linnala som enligt vad som tidigare meddelats kommer att lämna bolaget den 31 oktober 2019.

 • Rikshem förvärvar bostadsprojekt i Halmstad

  2 oktober 2019 | 07:00 | Pressmeddelande

  Bonden.PNG

  Rikshem utökar sitt fastighetsbestånd med förvärv av en projektfastighet i centrala Halmstad innehållande cirka 189 hyresrättslägenheter som ska stå färdiga under 2021. Rikshem är en etablerad fastighetsägare i Halmstad genom sitt befintliga bestånd av samhällsfastigheter och växer nu med bostäder i staden.   

 • Rikshem säljer byggrätter i Orminge till Magnolia Bostad

  30 september 2019 | 07:30 | Pressmeddelande

  Rikshem säljer två delar av fastigheten Orminge 46:1 i Orminge centrum i Nacka kommun, omfattande cirka 10 400 kvm BTA. På fastigheterna planerar Magnolia Bostad att utveckla bostäder och ett vårdboende. Rikshem har för avsikt att förvärva vårdboendet vid färdigställande.

 • GPS-knapp ska öka tryggheten i bostadsområden

  26 september 2019 | 07:50 | Pressmeddelande

  Med start måndag den 30 september och tre veckor framåt förser Rikshem invånare i sju svenska städer med GPS-knappar för att identifiera otrygga platser. Utifrån knapptryckningarna kan Rikshem, tillsammans med lokala aktörer, arbeta för att förbättra tryggheten i bostadsområden över hela landet.

 • Sophia Mattsson-Linnala lämnar som vd för Rikshem

  9 september 2019 | 11:00 | Regulatorisk information

  Rikshems styrelse och Sophia Mattsson-Linnala har idag kommit överens om att Sophia Mattsson-Linnala lämnar rollen som vd för Rikshem AB (publ) den 31 oktober 2019. Processen för att rekrytera ny vd inleds omgående.

 • Planerar för nya lägenheter på Mjölkudden i Luleå

  4 september 2019 | 13:05 | Pressmeddelande

  Rikshems fastighet Radiomasten, Mjölkudden mindre.jpg

  Efterfrågan på Rikshems lägenheter på Radiomasten på Mjölkudden är stor och företaget vill utveckla området med 150 moderna hyresrättslägenheter. Förslaget bereds nu för beslut hos kommunen för att en detaljplaneändring på området ska kunna påbörjas under hösten.