anette_frumerie_farg_2.jpg

Anette Frumerie blir ny vd på Rikshem

dec. 04, 2019 13:00 - Regulatorisk information

Rikshem AB (publ):s styrelse har utsett Anette Frumerie, idag vd på Besqab, till ny vd för Rikshem AB (publ). Anette Frumerie tillträder senast den 4 juni 2020.  

Anette Frumerie är civilingenjör från KTH och idag vd på bostadsutvecklaren Besqab. Hon har 25 års erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen och har bland annat arbetat på Skanska och JM. På JM hade Anette Frumerie ett flertal olika roller under sina 17 år på företaget, bland annat som affärsenhetschef, regionchef och projektchef och hon var också medlem i koncernledningen.

– Jag är väldigt glad att vi har lyckats rekrytera Anette Frumerie. Hon är en person med mycket energi, målinriktad och med ett tydligt affärsdriv. Kombinerat med sin långa erfarenhet av ledande roller inom bygg- och fastighetsbranschen har hon precis den erfarenhet och kompetens som Rikshem behöver när bolaget nu lägger mer fokus på ökad affärsutveckling som att utveckla fastighetsbeståndet och öka nyproduktionstakten, säger Bo Magnusson, styrelseordförande Rikshem.

– Rikshem lockar mig genom sin långsiktighet och vilja att kombinera affärsmässighet och samhällsengagemang. Jag ser verkligen fram emot att ta mitt affärssinne där jag alltid har värdeskapande i fokus och tillsammans med medarbetarna på Rikshem vara med och skapa god avkastning för Sveriges pensionstagare, säger Anette Frumerie, tillträdande vd på Rikshem.

Anette Frumerie tillträder sin tjänst senast den 4 juni 2020. Fram till dess fortsätter, enligt vad som tidigare kommunicerats, Per Uhlén som tf vd.

 

Dokument

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Magnusson, styrelseordförande Rikshem, via

Jennie Wolmestad, kommunikationschef Rikshem, 070-687 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se

Denna information är sådan som Rikshem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2019 kl. 13:00 CET.