Rikshems fastighet Radiomasten, Mjölkudden mindre.jpg

Planerar för nya lägenheter på Mjölkudden i Luleå

sep. 04, 2019 13:05 - Pressmeddelande

Efterfrågan på Rikshems lägenheter på Radiomasten på Mjölkudden är stor och företaget vill utveckla området med 150 moderna hyresrättslägenheter. Förslaget bereds nu för beslut hos kommunen för att en detaljplaneändring på området ska kunna påbörjas under hösten.

Rikshem som idag har 173 hyresrättslägenheter, byggda på Mjölkudden 1993, planerar för att bygga ytterligare lägenheter i området. Det handlar om cirka 150 hyresrättslägenheter fördelade på hus om 4-5 våningar. Hur det slutgiltiga förslaget utformas bestäms genom detaljplaneprocessen.

Rikshem har presenterat utvecklingsplanerna för byggdialogen som är kommunens instans för diskussion av exploateringsförslag. Nu bereds förslaget för att gå vidare till tjänstemannaberedningen för beslut om ändring av detaljplanen.

- Radiomasten är ett av våra populäraste områden och vi har utrymme för att bygga fler bostäder. Lägenheter med tillgång till hiss saknas i närområdet och vi vet att efterfrågan är stor både bland barnfamiljer och äldre som flyttar från villan. Vi vill skapa nya bostäder som gör området tillgängligt för fler och planerar för lägenheter i olika storlekar, säger Anna-Karin Eriksson, Regionchef, Norra Sverige på Rikshem.

De nya husen planeras att byggas runt den befintliga bebyggelsen på Rikshems mark. Området har idag en stor grön gård som kommer bevaras och även utvecklas tillsammans med de nya husen. Fler parkeringar skapas också i området genom ett nytt parkeringshus i två våningar som byggs längst med Mjölkuddsvägen.

Dokument

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna-Karin Eriksson, Regionchef Norra Sverige, Rikshem: 010-70 99 322, anna-karin.eriksson@rikshem.se

Frida Löwengren, Kommunikatör, Rikshem: 072-050 73 54, frida.lowengren@rikshem.se