Rikshem tecknar avtal med Telia för digitalisering av fastigheter

dec. 19, 2019 13:02 - Pressmeddelande

Rikshem har tecknat avtal med Telia om ett helhetsgrepp gällande digitalisering av Rikshems fastigheter. Avtalet som är på tolv år innefattar såväl öppet nät till Rikshems hyresgäster som fastighets-IT och IOT-plattform.

Det långsiktiga samarbetet syftar till att ge Rikshem, med cirka 30 000 lägenheter i Sverige, möjlighet att kunna erbjuda nästa generations tjänster som bidrar till en effektivare och mer hållbar fastighetsförvaltning. Med Telia som partner kommer i ett första steg 15 000 av Rikshem lägenheter att kopplas upp till och med 2021. Avtalet innefattar fastighets-IT, IOT-plattform och öppet nät där Telia genom tjänsteleverantörer kommer göra innehållstjänster tillgängliga för Rikshems hyresgäster. Telia kommer också att sköta drift, underhåll och avhjälpa fel i nätet samt koppla upp såväl mjukvara som hårdvara i byggnaderna.

– Genom avtalet med Telia gör vi framtidens uppkopplade bestånd möjligt. När vi kopplar upp fastigheterna får vi bland annat effektivare drift och möjlighet att minska energianvändningen i fastigheterna samtidigt som vi på sikt kan skapa nya möjligheter för våra hyresgäster genom olika tjänster för hemmet. Dessutom ser vi i våra undersökningar att bra uppkoppling är en av de saker som hyresgästerna prioriterar högst i sitt boende och nu ger vi våra hyresgäster en framtidssäkrad lösning, säger Petter Jurdell, chef affärs- och hålbarhetsutveckling på Rikshem.

– Vi är mycket stolta över avtalet med Rikshem. Det är fantastiskt roligt med den här typen av samarbeten, där vi ser så konkreta resultat genom ny och innovativ teknik. Det öppnar dessutom upp för helt nya användningsområden för att förbättra för Rikshem och deras hyresgäster, säger Björn Hansen, Head of IoT, Division X, Telia Company.

Med hjälp av den nya plattformen har Rikshem förutsättningar att monitorera och analysera fastigheternas digitala system för att bland annat kunna effektivisera drift, energianvändning samt få insikter om proaktivt underhållsbehov.

Dokument

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Franzén Lindfors, chef digitalisering, Rikshem: 010-70 99 311, lena.franzen-lindfors@rikshem.se (petter.jurdell@rikshem.se)

Jennie Wolmestad, kommunikationschef, Rikshem: 070-687 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se