Rikshems delårsrapport januari-september 2019

nov. 06, 2019 07:30 - Pressmeddelande

Idag presenterar Rikshem sin delårsrapport för januari-september 2019. Resultatet före skatt uppgick till 1 937 mkr (1 873). Hyresintäkterna har ökat med 5,6 procent till 2 187 mkr (2 071). Värdet på fastighetsportföljen, inklusive Rikshems andel av joint ventures, har ökat och överstiger nu 50 miljarder.

– Driftsöverskottet för perioden ökar med 3,2 procent jämfört med motsvarande period förra året. Vi har en god intjäning genom bland annat helårseffekter av nyproduktion, hyreshöjande investeringar i fastigheterna och förvärv från föregående år som ger effekt. Arbetet med en mer proaktiv förvaltning har nu kommit en bra bit på väg, men vi har fortfarande ett gediget arbete att göra i syfte att minska de akuta skadorna och få en mer långsiktigt hållbar förvaltning. Jag ser fram emot att under den närmsta tiden leda Rikshem med fokus på kontinuitet och fortsatt stark utveckling, säger Per Uhlén, tf vd Rikshem.

  • För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 4,3 procent (3,8)
  • Driftsöverskottet uppgick till 1 221 mkr (1 183)
  • För jämförbara fastigheter ökade driftsöverskottet med 1,1 procent
  • Förvaltningsresultat om 915 mkr (787)
  • Periodens resultat uppgick till 1 564 mkr (1 650)
  • Fastighetsbeståndets värde ökade till 48 198 mkr (45 687)
  • Värdeförändring fastigheter om 1 312 mkr (1 126)
  • Totalavkastning, avseende rullande 12 månader, uppgick till 8,3 procent (8,4)

Läs hela delårsrapporten på rikshem.se eller i bifogad pdf.

 

Dokument

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lilja, CFO, 010-70 99 308, anders.lilja@rikshem.se