11

Pressreleaser

Här hittar du pressreleaser från Rikshem.

 • Rikshems Trygghetskollen: mörker och öde områden främsta orsakerna till upplevd otrygghet i sju svenska städer

  25 november 2019 | 08:30 | Pressmeddelande

  Trygghetkollen.PNG

  Under tre veckor har boende i sju svenska städer med hjälp av GPS-knappar markerat platser som känns otrygga som del i Rikshems projekt Trygghetskollen. När projektet nu är avslutat står det klart att de trygghetsökande insatser som främst efterfrågas är bättre belysning och närvaro av säkerhetspersonal, såsom väktare och polis.

 • Rikshem tecknar 10-årigt ramavtal med JSB

  21 november 2019 | 07:00 | Pressmeddelande

  Rikshem tecknar ytterligare ett ramavtal som syftar till att utmana byggbranschen. Avtalet med byggföretaget JSB, ska bidra till att effektivisera och bygga tusentals hållbara bostäder runt om i landet fram till och med 2029.  

 • Rikshem utser Andrea Cedwall till transaktionschef

  13 november 2019 | 07:00 | Pressmeddelande

  Andrea Cedwall 2_Kontaktperson.jpg

  Andrea Cedwall utses till Rikshems transaktionschef. Andrea Cedwall kommer närmast från samhällsfastighetsbolaget Hemsö, där hon bland annat varit transaktionschef. Hon tillträder sin nya tjänst i januari 2020.

 • Rikshems delårsrapport januari-september 2019

  6 november 2019 | 07:30 | Pressmeddelande

  Idag presenterar Rikshem sin delårsrapport för januari-september 2019. Resultatet före skatt uppgick till 1 937 mkr (1 873). Hyresintäkterna har ökat med 5,6 procent till 2 187 mkr (2 071). Värdet på fastighetsportföljen, inklusive Rikshems andel av joint ventures, har ökat och överstiger nu 50 miljarder.

 • Rikshem utmanar byggbranschen – för effektiv nyproduktion

  5 november 2019 | 07:00 | Pressmeddelande

  Sizes Industriell produktion.jpg

  Rikshem, som ska bygga tusentals lägenheter framöver utmanar nu byggbranschen för att öka effektiviteten och göra det möjligt att bygga för fler. De traditionella byggprocesserna saknar till stor del inbyggda incitament för kvalitativt och effektivt byggande vilket Rikshem ska motverka genom flera långsiktiga ramavtal för industriell tillverkning av bostäder. Nu har ett tioårigt avtal tecknats med flerfamiljshustillverkaren Sizes. 

 • Rikshem förvärvar en skol- och förskolefastighet i Västerås

  1 november 2019 | 07:00 | Pressmeddelande

  Västerås_01119.jpg

  Rikshem utökar fastighetsbeståndet genom förvärv av en skol- och förskolefastighet i bostadsområdet Skälby i Västerås. Skolfastigheten hyrs av Skälbyskolan med plats för 525 elever, varav 85 förskoleelever och 440 grundskoleelever. Förvärvet är Rikshems första med fokus på skolfastigheter i kommunen.