GPS-knapp ska öka tryggheten i bostadsområden

sep. 26, 2019 07:50 - Pressmeddelande

Med start måndag den 30 september och tre veckor framåt förser Rikshem invånare i sju svenska städer med GPS-knappar för att identifiera otrygga platser. Utifrån knapptryckningarna kan Rikshem, tillsammans med lokala aktörer, arbeta för att förbättra tryggheten i bostadsområden över hela landet.

Det kan handla om en dåligt upplyst gång, en öde parkeringsplats, en väg där bilister kör för fort eller något helt annat. Med Trygghetskollen låter Rikshem invånare i Västerås, Umeå, Helsingborg, Kalmar, Luleå, Norrköping och Östersund med hjälp av en GPS-knapp som man har med sig när man är utomhus markera platser där man upplever bristande trygghet. Varje knapptryck markeras på en karta, och Rikshem sammanställer sedan en rapport för att tillsammans med andra lokala aktörer förbättra förutsättningarna på platser som upplevs som otrygga.

- Vi arbetar för att skapa inkluderande och attraktiva bostadsområden och miljöer, och då spelar trygghet en central roll. Trygghetskollen är ett sätt för oss att låta invånarna visa vilka platser som behöver ses över för att öka tryggheten och vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och berätta vilka områden vi ska titta närmare på, säger Malin Bosaeus, Hållbarhetschef på Rikshem.

Som en av Sveriges största privata ägare av bostäder och samhällsfastigheter har Rikshem möjlighet att påverka och företaget engagerar sig i sina områden och i de människor som lever och verkar där. Trygghetskollen genomförs i första hand i sju olika städer men ambitionen är att använda slutsatserna för att även förbättra tryggheten i fler bostadsområden i landet. Parallellt pågår ytterligare arbete med fokus på trygghet.

- Vi har genomfört trygghetsanalyser på flera orter och vi kommer även framöver i utvecklingen av våra fastigheter att ha ett stort fokus på att skapa trygga och inkluderande områden. Vi är medvetna om att vi endast kan påverka de områden vi arbetar i, men vi vill gärna diskutera möjliga förbättringsområden med andra fastighetsägare och kommuner i de fall vi har information som kan gagna platserna, säger Malin Bosaeus.

Läs mer på www.rikshem.se/trygghetskollen

Dokument

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jennie Wolmestad, Kommunikationschef, Rikshem: 070-687 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se