Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Rikshems delårsrapport januari-mars 2019

maj 03, 2019 07:30 - Pressmeddelande

Idag presenterar Rikshem sin delårsrapport för januari-mars 2019. Resultatet efter skatt uppgick till 292 mkr (329). Hyresintäkterna har ökat med 5,6 procent till 718 mkr (680). För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 2,8 (4,0) procent.

– Det långsiktiga arbetet med att höja och harmonisera förvaltningskvaliteten över hela beståndet går enligt plan. Under året har vi fokus på att öka våra investeringar och projektverksamheten har kommit igång bra under första kvartalet med såväl byggstarter som beslut om flera större renoveringsprojekt, vilka även inkluderar förändrade planlösningar som möjliggör fler lägenheter. Att skapa nya bostäder och samhällsfastigheter är något av det viktigaste Rikshem kan bidra med till samhället, säger Sophia Mattsson-Linnala, vd Rikshem.

  • För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 2,8 procent (4,0)
  • Driftsöverskottet uppgick till 339 mkr (350)
  • För jämförbara fastigheter minskade driftsöverskottet med 6,8 procent
  • Förvaltningsresultat om 212 mkr (219)
  • Periodens resultat uppgick till 292 mkr (329)
  • Fastighetsbeståndets värde ökade till 46 461 mkr (45 687)
  • Värdeförändring fastigheter om 173 mkr (269)
  • Totalavkastning, avseende rullande 12 månader, uppgick till 8,0 procent (8,4)

Läs hela delårsrapporten på rikshem.se eller i bifogad pdf.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lilja, CFO, 010-70 99 308, anders.lilja@rikshem.se