Rikshem omorganiserar för effektivare styrning och skalfördelar – Fredrik Edlund ny förvaltningschef

maj 25, 2020 14:31 - Pressmeddelande

Rikshem genomför en omorganisation för att få en effektivare styrning och bättre kunna nyttja de möjligheter till skalfördelar och synergieffekter som kommer av Rikshems storlek.  

Genom att implementera gemensamma arbetssätt ska Rikshem få en enhetligare förvaltning över landet. Omorganisationen ska också ge bättre förutsättningar för utvecklingen av beståndet och högre effektivitet i genomförandet i hela organisationen.

Förändringen innebär att företagets regionindelning försvinner och att fastighetscheferna rapporterar direkt till den nya rollen som Förvaltningschef, till vilket Fredrik Edlund, idag regionchef Mälardalen, utsetts. Anna-Karin Eriksson, idag regionchef Norr, går in i en ny roll som Chef affärsstrategi förvaltning. Dessutom delas enheten för Affärs- och hållbarhetsutveckling upp i två, Affärsutveckling och Verksamhetsutveckling, för att förtydliga de respektive enheternas roll. Petter Jurdell fortsätter som affärsutvecklingschef. En rekryteringsprocess för rollen som verksamhetsutvecklingschef har inletts.

– Rikshem är ett starkt företag men behöver nyttja de fördelar som kommer med storleken på bolaget på ett smartare sätt. Idag arbetar vi ofta på olika sätt på våra orter och när vi nu förändrar mot mer gemensamma arbetssätt får vi bättre förutsättningar att nå våra mål. Förändringen syftar till att vi ska bli effektivare som organisation: effektivare styrning och kommunikationsvägar, kortare beslutsvägar och mindre administration till förmån för handlingskraft, säger Anette Frumerie, vd för Rikshem.

Den nya organisationen träder i kraft från och med den 1 juni 2020. Rikshems ledningsgrupp består då av:

Anette Frumerie, vd

Anders Lilja, CFO

Carl Conradi, chefsjurist

Catharina Kandel, HR-chef

Fredrik Edlund, förvaltningschef

Jennie Wolmestad, kommunikationschef

Petter Jurdell, affärsutvecklingschef

Vakant, verksamhetsutvecklingschef

Dokument

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jennie Wolmestad, Kommunikationschef, Rikshem: 070-687 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se