Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Rikshem utvecklar Kvarngärdet i Uppsala och frånträder byggrätter till Wallenstam och Ikano

aug 05, 2020 15:25 - Pressmeddelande

Rikshem har frånträtt byggrätter till Wallenstam och Ikano på Kvarngärdet i Uppsala. Företaget har sedan tidigare även avyttrat en byggrätt i området till Besqab.

Rikshem har i samarbete med Besqab och Uppsala kommun arbetat med detaljplanen för Kvarngärdet sedan 2013 för att möjliggöra en ny stadsstruktur med blandning av bostäder och service. Under de kommande åren planeras området nu utvecklas med såväl bostadsrätter, hyresbostäder, centrumverksamhet, parkeringsgarage och förskola. Detaljplanen medger byggrätt för sammanlagt ca 450 bostäder i två till sju våningar höga flerbostadshus och radhus.

- Rikshem har sedan detaljplanearbetet påbörjades varit drivande i arbetet att skapa rätt förutsättningar för utveckling av området Kvarngärdet. Vi ser fram emot att tillsammans med övriga fastighetsbolag och Uppsala kommun nu bidra till att göra området ännu mer attraktivt att bo och vistas i, säger Petter Jurdell, chef affärsutveckling på Rikshem.

Rikshem har även själva en byggrätt på området omfattande cirka 8 000 kvm ljus BTA där bolaget planerar för att bygga hyresrätter.

Dokument

Release (pdf)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Petter Jurdell, chef affärsutveckling, Rikshem: 010-70 99 246, petter.jurdell@rikshem.se
Filip Lindmark, kommunikatör, Rikshem: 010-70 99 865, filip.lindmark@rikshem.se