Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Rikshems delårsrapport januari-juni 2021: Fortsatt god utveckling och stärkta nyckeltal

aug 25, 2021 07:30 - Regulatorisk information

Hyresintäkterna ökade något trots mindre bestånd och för jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 1,6 procent. Även driftsöverskottet ökade. Förvaltningsresultatet ökade med 36,5 procent, huvudsakligen beroende på värdeökning i fastigheter i joint ventures. Avkastningskraven har fortsatt att falla och värdeförändringen för förvaltningsfastigheter uppgick till 2 030 mkr (859).

– Periodens resultat visar tydligt att vi verkar inom starka segment som fortsätter att utvecklas väl och att vi är bra positionerade. Stärkt soliditet, fallande belåningsgrad och bekräftat kreditbetyg på A3 med stabil utsikt från Moody’s är ytterligare bevis på att Rikshem fortsätter att utvecklas positivt, säger Anette Frumerie, vd på Rikshem.

  • Hyresintäkterna ökade till 1522 mkr (1521)
  • För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 24 mkr eller 1,6 procent
  • Driftsöverskottet ökade till 867 mkr (861)
  • Förvaltningsresultat om 796 mkr (583)
  • Periodens resultat före skatt uppgick till 2 947 mkr (1 479)
  • Värdeförändring fastigheter om 2 030 mkr (859)
  • Fastighetsbeståndets värde, inkl joint ventures, ökade till 57 433 mkr (54 485)
  • Totalavkastning, avseende rullande 12 månader inkl joint ventures, uppgick till 9,4 procent (7,0)

Läs hela delårsrapporten på rikshem.se eller i bifogad pdf.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lilja, CFO, 010-70 99 308, anders.lilja@rikshem.se

Informationen är sådan som Rikshem AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2021 klockan 07:30 CET.