Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Rikshem etablerar sig i Lund

feb 02, 2022 13:15 - Pressmeddelande

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag och finns idag på tjugotvå orter runt om i landet. Genom ett samarbete med Huseriet etablerar sig bolaget nu också i Lund. Rikshem finns sedan tidigare i Öresundsregionen med ett stort bestånd i Malmö och Helsingborg. 

Samarbetet med projektutvecklingsbolaget Huseriet syftar till att hitta och utveckla projekt som vid färdigställande i första hand ska förvärvas och förvaltas av Rikshem. Rikshem har nu förvärvat det första projektet vilket utgör startskottet för samarbetet och ligger i stadsdelen Västerbro i Lund. Området är ett av Lunds kommuns största utvecklingsområden där det planeras för totalt 3 900 bostäder. Rikshem/Huseriets nyproduktion inleds med en första etapp om ca 210 lägenheter och planeras starta under 2022. Resterande etapper kommer planläggas och uppföras i takt med att detaljplanerna blir klara. 

– Rikshem verkar redan idag på tillväxtorter och etableringen i expansiva Lund blir därmed ett naturligt sätt att fortsätta växa fastighetsportföljen. Att samarbetet sker med lokalt etablerade Huseriet är en styrka då projektet tillförs spets- och utvecklingskompetens. Rikshem har långsiktiga ambitioner om att i likhet med övriga orter vara en drivande, närvarande och ansvarstagande aktör i Lund och jag ser fram emot utvecklingsresan vi nu kommer att påbörja i Lund, säger Rikshems vd Anette Frumerie   

Rikshems etablering innebär en bedömd investeringsvolym om cirka 2 miljarder kronor när projektet är färdigställt med bostäder och verksamheter. Rikshem avser att finansiera projektet inom ramverket för gröna obligationer, vilket bland annat syftar till finansiering av gröna bostäder med höga miljö och klimatkrav. Samtliga byggnader ska uppföras med miljöklassning enligt Miljöbyggnad Silver.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Skeppström, Press- och PR-ansvarig Rikshem, +46 765 39 94 75, peter.skeppstrom@rikshem.se