Rikshems årsredovisning för 2021 publicerad

mar 25, 2022 08:00 - Regulatorisk information

Rikshem har publicerat års- och hållbarhetsredovisning för 2021. Års- och hållbarhetsredovisningen finns bifogad samt tillgänglig på Rikshems hemsida, www.rikshem.se.

Tryckt års- och hållbarhetsredovisning finns tillgänglig från mitten av april 2022. Då kommer även engelsk version av års- och hållbarhetsredovisningen att finnas tillgänglig på hemsidan.


Denna information är sådan som Rikshem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-25 08:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lilja, CFO, 010-70 99 308, anders.lilja@rikshem.se