Rikshems delårsrapport januari-juni 2022: Stark finansiell ställning och fortsatt hög takt i investeringar

aug. 26, 2022 07:30 - Regulatorisk information

På en snabbt förändrad marknad står Rikshem stabilt. Rikshem ökade sina hyresintäkter med 3,2 procent under perioden samtidigt som Rikshem håller fortsatt hög investeringstakt i fastigheter motsvarande 1 249 mkr (774). Driftöverskottet är oförändrat, trots stigande energipriser, i förhållande till föregående period 867 mkr (867).

        Jag kan konstatera att vi står stadigt trots att det blåser i vår omvärld. Vi har en bra likviditet, goda bankförbindelser och en bra rating. I början av sommaren fastställde Moody´s det långfristiga kreditbetyget A3 med stabila utsikter. Rikshem har en stabil fastighetsportfölj med trygga kassaflöden från bostäder och en stor del offentliga hyresgäster samt starka ägare. Jag känner mig trygg inför framtiden och att leda ett långsiktigt företag med ögonen öppna för att en förändrad omvärld också kan komma att innebära nya möjligheter för bolaget, säger Anette Frumerie, vd på Rikshem

 

  • Hyresintäkterna uppgick till 1 571 mkr (1 522).
  • För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 41 mkr eller 3,2 procent
  • Driftsöverskottet oförändrat 867 mkr (867)
  • Förvaltningsresultatet minskade med 65 mkr till 731 mkr (796)
  • Periodens resultat före skatt 1 870 mkr (2947)
  • Värdeförändring för förvaltningsfastigheter uppgick till 176 mkr (2 030)
  • Fastighetsbeståndets värde, inkl joint ventures, uppgick till 64 119 mkr (62 112)
  • Totalavkastning, avseende rullande 12 månader inkl joint ventures, uppgick till 9,8 procent (13,9)

Läs hela delårsrapporten på rikshem.se eller i bifogad pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Anders Lilja, CFO, 010-70 99 308, anders.lilja@rikshem.se

 

Dokument