Rikshems starka kreditbetyg bekräftas av Moody’s

juni 27, 2023 12:40 - Regulatorisk information

Kreditvärderingsinstitutet Moody’s bekräftar i sin kreditrapport, för 2023, Rikshems kreditbetyg A3 med stabila utsikter.

Kreditvärderingsinstitutet Moody’s Investors Service bekräftar Rikshems långfristiga kreditbetyg A3 med stabila utsikter i sin årliga kreditrating av företaget.

- Moody’s bekräftar på nytt Rikshems rating A3 med stabila utsikter. I en utmanande tid för fastighetsbranschen är detta en viktig signal. Ratingen baseras främst på att vår portfölj med fastigheter i större tillväxtorter i Sverige har låg risk, att bolaget har mycket god likviditet och att vi har stöd från starka ägare, säger Anette Frumerie, vd, Rikshem.


Denna information är sådan som Rikshem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-06-27 12:40 CET.

Dokument

För ytterligare information, vänligen kontakta

Christina Fernström, finanschef, 010-70 99 316, christina.fernstrom@rikshem.se