Rikshems halvårsrapport januari-juni 2023: God efterfrågan på en utmanande fastighetsmarknad

juli 14, 2023 12:15 - Regulatorisk information

Rikshem ökade sina hyresintäkter med 8,6 procent. Driftöverskottet uppgick till 920 mkr (867), en ökning med 6,2 procent. Periodens investeringar i fastigheter uppgick till 1 052 mkr (1 249). I slutet av perioden bekräftades Rikshems kreditbetyg A3 med stabila utsikter av Moody’s. 

- När finansieringskostnaderna nu stiger snabbare än både intäkter och övriga kostnader medför det att förvaltningsresultatet minskar. Vi har dock fortfarande en betryggande ränte- och kapitalbindning vilket gör att det tar tid innan högre räntor får fullt genomslag. Högre finansieringskostnader innebär att vi avvaktar med att starta nyproduktion trots god efterfrågan på både våra bostäder och samhällsfastigheter och fokuserar på vår långsiktiga förvaltning av befintliga fastigheter. Vi behöver i det här läget arbeta än mer med att stärka driftöverskottet, säger Anette Frumerie, vd på Rikshem. 

  • Hyresintäkterna uppgick till 1 706 mkr (1 571). 

  • För jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 89 mkr eller 6,5 procent 

  • Driftöverskottet uppgick till 920 mkr (867), en ökning med 6,2 procent 

  • Förvaltningsresultatet minskade till 561 mkr (628) 

  • Periodens resultat före skatt -2 047 mkr (1 870) 

  • Värdeförändring för förvaltningsfastigheter uppgick till -2 087 mkr (176) vilket motsvarar en värdeförändring om -3,5 procent (0,3) 

  • Fastighetsbeståndets värde, inkl joint ventures, uppgick till 58 312 mkr (59 423) 

  • Totalavkastning, avseende rullande 12 månader inkl joint ventures, uppgick  
    till -4,0 procent (-0,4) 

Läs halvårsrapporten på rikshem.se eller i bifogad pdf. 

Dokument