Nacka_område

Nacka

Nacka är en kommun i östra Stockholms län. Här har Rikshem i första hand samhällsfastigheter.