Ny ledamot i Rikshems styrelse

mar 29, 2018 08:00 - Regulatorisk information

Pernilla Arnrud Melin har utsetts till ny ledamot i Rikshem AB (publ)s styrelse.

Vid årsstämman den 28 mars 2018 valdes Pernilla Arnrud Melin till ny ordinarie ledamot i Rikshems styrelse. I samband med stämman lämnade Ebba Hammarström styrelsen.

 Pernilla Arnrud Melin

Pernilla Arnrud Melin är född 1975 och är civilingenjör från KTH i Stockholm med inriktning bygg- och fastighetsekonomi. Hon är idag ansvarig för fastighetsinvesteringar på AMF Pensionsförsäkring AB. Pernilla har tidigare arbetat på MSCI som ansvarig för nordiska fastighetskunder. Dessförinnan var hon Head of Research på CBRE Sweden. Hon har även varit analyschef på Strateg Fastighetskonsult.

Rikshems styrelse består sedan årsstämman av: Bo Magnusson (ordförande), Pernilla Arnrud Melin, Lena Boberg, Liselotte Hjorth, Per-Gunnar Persson och Per Uhlén. 


För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Jennie Wolmestad, kommunikationschef, 070-687 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se

Denna information är sådan information som Rikshem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2018 kl. 08:00 CET.

Dokument

Release (pdf)