Rikshems årsredovisning för 2017 publicerad

mar 29, 2018 08:00 - Regulatorisk information

Rikshem har publicerat års- och hållbarhetsredovisning för 2017. Års- och hållbarhetsredovisningen finns bifogad samt tillgänglig på Rikshems hemsida, www.rikshem.se.

Tryckt års- och hållbarhetsredovisning finns tillgänglig från mitten av april. Då beräknas även den engelska versionen finnas tillgänglig på hemsidan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Anders Lilja, CFO, 010-70 99 308, anders.lilja@rikshem.se

Jennie Wolmestad, kommunikationschef, 070-687 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se

Denna information är sådan information som Rikshem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2018 kl. 08:00 CET.