10

Pressreleaser

Här hittar du pressreleaser från Rikshem.

  • Rikshems delårsrapport januari-september 2022: Stabilitet i en orolig tid

    28 oktober 2022 | 13:10 | Regulatorisk information

    Rikshem ökade sina hyresintäkter med 4,0 procent. Driftsöverskottet uppgick till 1 381 mkr (1 359), en ökning med 1,6 procent. Rikshem bibehåller en hög investeringstakt i sina fastigheter under perioden. Investeringarna uppgick till 1 779 mkr (1 215).