Rikshems delårsrapport januari-september 2022: Stabilitet i en orolig tid

okt. 28, 2022 13:10 - Regulatorisk information

Rikshem ökade sina hyresintäkter med 4,0 procent. Driftsöverskottet uppgick till 1 381 mkr (1 359), en ökning med 1,6 procent. Rikshem bibehåller en hög investeringstakt i sina fastigheter under perioden. Investeringarna uppgick till 1 779 mkr (1 215).

 

        Rikshem levererar ett bra resultat trots marknadens utmaningar med hög inflation och stigande räntor. I turbulenta tider är det tryggt att vara ett bolag som står på stadig grund. Vi är långsiktiga och agerar i stabila segment samtidigt som vi har starka institutionella ägare. Det är viktigt för våra kunder, medarbetare och inte minst finansmarknaden. Detta visar sig bland annat i att vi löpande fortsatt att emittera obligationer på en för många utmanande kapitalmarknad. Rikshem fortsätter på sin långsiktiga plan och hanterar de omvärldsförändringar vi möter men kursen är stadig, säger Anette Frumerie, vd på Rikshem 

 

  • Hyresintäkterna uppgick till 2 366 mkr (2 276).
  • För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 62 mkr eller 3,2 procent
  • Driftsöverskottet uppgick till 1 381 mkr (1 359), en ökning med 1,6 procent
  • Förvaltningsresultatet minskade med 69 mkr till 1 101 mkr (1 170)
  • Periodens resultat före skatt 2 340 mkr (3 472)
  • Värdeförändring för förvaltningsfastigheter uppgick till 178 mkr (2 142)
  • Fastighetsbeståndets värde, inkl joint ventures, uppgick till 64 657 mkr (62 112)
  • Totalavkastning, avseende rullande 12 månader inkl joint ventures, uppgick till 9,6 procent (13,9)

Läs hela delårsrapporten på rikshem.se eller i bifogad pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Anders Lilja, CFO, 010-70 99 308, anders.lilja@rikshem.se

 

Dokument